Hydroizolacje

Polimoczniki (elastomery)

Natryskiwana hydroizolacja polimocznikowa jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową powłoką o wysokiej jakości stosowaną na powierzchnie metalowe, betonowe, drewno lub na poliuretanowe pianki izolacyjne. Powłoka polimocznikowa jest szybko utwardzalnym bezszwowym pokryciem charakteryzującym się dużą odpornością mechaniczną.

Zakres zastosowania hydroizolacji polimocznikowej:

  • tarasy i balkony
  • dachy
  • zbiorniki i instalacje kanalizacyjne
  • fundamenty
  • pod wylewki betonowe
  • budynki i chłodnie
  • magazyny
  • powierzchnie załadunkowe samochodów
  • i wiele innych…

Jedną z kluczowych cech elastomerów jest duża odporność na ścieranie. Wszędzie tam, gdzie wszelkiego rodzaju gumy zbyt szybko zużywają się na skutek tarcia, elastomery natryskowe pozwalają kilkukrotnie zwiększyć żywotność wszelkich elementów mających styczność z materiałami ściernymi (np. sita przesiewowe, rolki do transportu kruszyw, kruszarki, bębny, młyny kulowe itp.)

Elastomery natryskiwane stosuje się na połacie dachowe jako hydroizolacja, lub warstwa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV na piance poliuretanowej, także wykonanej natryskowo. Elastomer zabezpiecza nie tylko dach na wiele lat przed działaniem czynników pogodowych, ale również pozwala na bezpieczne mechaniczne odśnieżanie, co w przypadku groźby zawalenia się dachu ma duże znaczenie. Należy pamiętać, że stosując mechaniczne metody odśnieżania, można łatwo uszkodzić nie tylko piankę, ale również papę. Elastomer natomiast jest mechaniczne odporny na uszkodzenia w szerokim zakresie temperatur.

Elastomery natryskowe można stosować zastępując typowe rozwiązania do zabezpieczeń przeciw korozji metali oraz betonu. Zbiorniki, rury, cyklony, zsypnie, zsuwnie, zjazdy, można zabezpieczyć natryskową warstwą elastomeru na wiele lat. Elastomery możemy natryskiwać wewnątrz zbiorników, w środowiskach z różnymi kwasami, zasadami, związkami organicznymi, a także wewnątrz zbiorników i rur do transportu wody pitnej. Warstwa elastomeru zabezpiecza przed niszczeniem zbiornika. Jednym z ciekawych miejsc, gdzie zastosowano tę technologię, jest zabezpieczenie rur do precyzyjnego zrzucania kamieni dla Rurociągu Północnego pod dnem Bałtyku. Na rury o średnicy prawie 1 metra naniesiono warstwę 20 mm poliuretanu, co zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ścieraniem do końca realizacji inwestycji.

Copyright © 2022 Skomar Bardo - Powered by Design Solutions